Znaczenie i rola Internetu w aktywizowaniu działań promocyjnych

Wstęp 3
Rozdział 1. Pojęcie i narzędzia promocji 5
1.1. Istota i treść promocji 5
1.2. Funkcje i cele promocji 6
1.3. Narzędzia promocji 12
1.3.1. Sprzedaż osobista 13
1.3.2. Reklama 16
1.3.3. Promocja dodatkowa 23
1.3.4. Public relations 25
1.3.5. Marketing bezpośredni 30
Rozdział 2. Internet nowym medium promocyjnym 33
2.1. Historia powstania „globalnej sieci” 33
2.2. Specyfika sieciowego promotion-mix 36
2.3. Czynniki wpływające na zainteresowanie internetem jako środkiem promocji 44
2.4. Programy sieciowe 47
Rozdział 3. Tworzenie programu działań promocyjnych w internecie 49
3.1. Określenie najważniejszych parametrów promocji i identyfikacja odbiorców przekazu 49
3.2. Określenie celów promocji 54
3.3. Zaprojektowanie przekazu promocyjnego 56
3.4. Dobór sposobów komunikacji 58
3.5. Programowanie elementów promocyjnych 59
3.6. Określanie szczegółowych parametrów kampanii 62
3.7. Wybór metod pomiaru skuteczności kampanii 65
Rozdział 4. Obecność firmy w internecie 68
4.1. Własny serwis WWW 68
4.2. Promocja witryny w katalogach i wyszukiwarkach 79
4.3. Działania public relations 84
4.4. Wirtualne programy promocyjne 94
4.4.1. E-mail – pocztowa komunikacja z klientem 94
4.4.2. Reklama w sieci 99
4.4.3. Promocja sprzedaży i marketing bezpośredni 114
4.5. Opis działania polskiego sklepu sportowego w internecie 118
4.6. Internetowy sklep muzyczny CDNOW 123
Zakończenie 128
Bibliografia 131
Spis tabel i rysunków 134