Znaczenie gospodarki magazynowej w systemie obsługi logistycznej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota systemu obsługi logistycznej przedsiębiorstwa produkcyjnego 4
1.1. Podejście systemowe jako podstawa interpretacji procesów logistycznych 4
1.2. Podstawowe kryteria klasyfikacji systemów logistycznych 9
1.3. Powiązania między systemami logistycznymi 17
1.4. Kształtowanie i wdrażanie systemów logistycznych 21

Rozdział II. Magazynowanie w logistycznym systemie przypływu dóbr 26
2.1. Magazyny w systemach logistycznych 26
2.2. Wyposażenie magazynów 28
2.3. Procesy magazynowe 30
2.4. Zarządzanie procesami magazynowymi 32

Rozdział III. Organizacja gospodarki magazynowej w Firmie URSA Polska Sp. z o.o. 35
1.1. Charakterystyka firmy URSA Polska Sp. z o.o. 35
1.2. Struktura organizacyjna grupy kapitałowej 36
1.3. Logistyka w URSA Polska 39
1.4. Magazynowanie i transport (Projekt MULTIPACK) 41

Rozdział IV. Zastosowanie globalnego rachunku ekonomicznego w ocenie wariantowych rozwiązań w zakresie organizacji gospodarki magazynowej 48
4.1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych 48
4.2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych 54
4.3. Istota rachunku kosztów logistyki 59
4.4. Projektowanie rachunku kosztów logistyki 64

Rozdział V. Wyniki końcowe i podsumowanie 70

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81