Zmiany w systemie bankowym w okresie transformacji

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. POLSKI SYSTEM BANKOWY NA POCZĄTKU LAT 90. 5

1.1. Części składowe systemu bankowego 5
1.1.1. Bank centralny 5
1.1.2. Nadzór bankowy 8
1.1.3. Banki komercyjne 12
1.1.4. Banki spółdzielcze 16
1.2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu bankowego 21
1.3. Podstawowe funkcje systemu bankowego w gospodarce 23

ROZDZIAŁ II. ZMIANY W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM NA PRZESTRZENI LAT 1990-2002 27

2.1. Okresy funkcjonowania systemu bankowego w latach 1990-1993 28
2.2. Okresy funkcjonowania systemu bankowego w latach 1994-1997 33
2.3. Okresy funkcjonowania systemu bankowego w latach 1998-2002 40

ROZDZIAŁ III. SYSTEM BANKOWY W 2003 ROKU 49

3.1. Nowe elementy w polskim systemie bankowym 49
3.1.1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny 49
3.1.2. Komisja Nadzoru Bankowego 54
3.1.3. Rada Polityki Pieniężnej 61
3.2. Zmiany w funkcjach poszczególnych organów systemu bankowego w okresie transformacji 64
3.2.1. Bank centralny 64
3.2.2. Banki komercyjne 67
3.2.3. Banki spółdzielcze 70

ROZDZIAŁ IV. POLSKI SYSTEM BANKOWY A SYSTEM BANKOWY UNII EUROPEJSKIEJ 75

4.1. Uwagi ogólne 75
4.2. Regulacja norm ostrożnościowych w bankowości polskiej i UE 78
4.3. Polski system bankowy w procesie integracji z UE 84

ZAKOŃCZENIE 92
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS TABEL 99