Zmiany w polityce marketingowej przedsiębiorstw w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej

Wstęp 4

Rozdział pierwszy
Pojęcie i istota marketingu przedsiębiorstw  5
1.1. Pojecie marketingu  6
1.2. Współczesne tendencje w marketingu przedsiębiorstw i polityka  marketingowa  12

Rozdział drugi
Narzędzia marketingu mix na rynku międzynarodowym  22
2.1 Produkt w marketingu międzynarodowym 25
2.2 Kanały dystrybucji w marketingu międzynarodowym 27
2.3 Promocja międzynarodowa 29

Rozdział trzeci
Przykłady działalności polskich firm na rynku europejskim 31
3.1 Firma działająca na rynku unijnym przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej 32
3.2 Firma działająca na rynku unijnym po przystąpieniu Polski do  Unii Europejskiej 51

Rozdział czwarty
Rozważania na temat możliwości i zagrożeń firm działających na rynku unijnym lub chcących wejść na te rynki 69
Podsumowanie

Bibliografia 81
Spis tabel 84
Spis schematów 85
Spis wykresów  86
Spis rysunków 87