Szkolenie pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie Polkomtel S.A.

Wstęp 2
Rozdział 1. Szkolenie pracowników w przedsiębiorstwie. 3
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami pracy. 3
1.2. Podstawowe działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 18
1.3. Teoretyczne podstawy procesu szkolenia 20
1.4. Rola procesu rozwoju i szkoleń pracowników. 25
1.5. Systemy szkoleniowe. 33
Rozdział 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa Polkomtel S.A. ? operatora sieci Plus GSM. 42
Rozdział 3. Opis systemu szkoleń i rozwoju pracowników istniejącego obecnie w firmie (stan na marzec 2002 r.) 57
3.1. Planowanie rozwoju pracownika. 57
3.2. Analiza Potrzeb Szkoleniowych 59
3.3. Cele i metody szkoleniowe 68
3.4. Realizacja szkoleń 75
Zakończenie 81
Bibliografia 83
Spis tabel 85