Zjawisko alkoholizmu wśród młodzieży szkolnej

Wstęp 2

Rozdział 1. Podstawowe wiadomości o alkoholizmie 4
1.1. Pojęcie alkoholizmu 4
1.2. Motywy picia alkoholu 11
1.3. Powstawanie choroby alkoholowej 14
1.3.1. Fizyczne objawy choroby alkoholowej 15
1.3.2. Psychiczne objawy choroby alkoholowej 17

Rozdział 2. Rodzina a rozwój uzależnienia od alkoholu 24
2.1. Fakty na temat alkoholizmu wśród młodzieży 24
2.2. Wpływ rodziny na powstawanie choroby alkoholowej u młodzieży 26
2.3. Skutki społeczne alkoholizmu dla rodziny 31
2.4. Zapobieganie piciu u dzieci i młodzieży 36

Rozdział 3. Podstawy metodologii badań 40
3.1. Procedura cel i problemy badawcze 40
3.2. Metody i techniki badań 49

Rozdział 4. Alkoholizm młodzieży w ujęciu empirycznym 52
4.1. Analiza wyników badań 52
4.2. Wnioski 62

Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69
Spis rysunków 70
ZAŁĄCZNIK. ANKIETA 72