Zastosowanie instrumentów marketingowych w hotelarstwie np. hotelu w Chocianowie

Wstęp 3
Rozdział l. Istota marketingu 6
1.1. Pojęcia i elementy marketingu – mix 6
1.2. Główne orientacje marketingowe 9
1.2.1. Orientacja produkcyjna 10
1.2.2. Orientacja sprzedaży 10
1.2.3. Orientacja marketingowa 11
1.2.4. Marketing strategiczny 13
1.3. Marketing usług 15
1.3.1. Istota i klasyfikacja usług 16
1.3.2. Charakterystyka usług i ich znaczenie marketingowe 18
1.3.3. Specyfika marketingu usług 20
1.4. Konsumenci i ich zachowania na rynku 20
1.4.1. Nabywcy i hierarchia ich potrzeb 21
1.4.2. Mechanizm podejmowania decyzji zakupu 22
1.5. Identyfikacja segmentów rynku i wybór rynków docelowych 24
1.5.1. Pojęcie i rola segmentacji rynku 25
1.5.2. Procedura segmentacji rynku 27
Rozdział 2. Zastosowanie instrumentów marketingowych w hotelu w Chocianowie. 29
2.1. Charakter działalności. 29
2.2. Misja. 34
2.3. Wizerunek. 36
2.4. Personel. 37
2.5. Struktura organizacyjna. 37
2.6. Rynek docelowy. 39
2.7. Otoczenie hotelu. 40
2.8. Analiza SWOT. 50
2.9. Konkurencja. 51
2.10. Promocja. 53
Rozdział 3. Instrumenty marketingowe w hotelarstwie. 59
3.1. Produkt jako element marketingu ? mix. 59
3.2. Struktura produktu. 69
3.3. Klasyfikacja produktów. 71
3.4. Klasyczny cykl życia produktu. 74
3.5. Strategie marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia produktu. 79
3.5.1 . Strategie marketingowe w fazie wprowadzania na rynek. 79
3.5.2. Strategie marketingowe w fazie wzrostu. 82
3.5.3. Strategie marketingowe w fazie dojrzałości. 82
3.5.4. Strategie marketingowe w fazie spadku. 85
3.6. Produkt jako usługa hotelarska. 86
3.7. Cena jako element marketingu. 89
3.7.1. Miejsce i funkcje cen w marketingu. 97
Zakończenie 104
Bibliografia 106