Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic

Wstęp 3
Rozdział 1. Prawne podstawy funkcjonowania agencji celnych 5
1.1. Prawo celne obowiązujące w Polsce 5
1.2. Ewolucja agencji celnych 22
1.3. Formy prowadzenia agencji celnej 28
Rozdział 2. Działalność agencji celnej 33
2.1. Kaucja gwarancyjna 33
2.2. Wpis na listę agentów celnych 37
2.3. Agencja celna jako bezpośredni i pośredni przedstawiciel osoby reprezentowanej 41
2.4. Zakres działania agencji celnej 43
2.5. Upoważnienia 44
2.6. Ewidencja wykonywanych czynności 50
2.7. Odbieranie pism przez agencję celną 51
2.8. Kontrola agencji celnych 52
2.9. Optymalizacja funkcji celnych w działaniach agencji celnych 54
2.10. Usprawnianie działalności agencji celnych 58
Rozdział 3. Zasady zakładania i funkcjonowania agencji celnych na przykładzie Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.1. Przedmiot działalności Agencji Celnej Rusak Logistic 64
3.2. Wniosek o kaucję gwarancyjną 69
3.3. Funkcjonowanie Agencji Celnej Rusak Logistic 71
Podsumowanie 74
Spis literatury 76
Spis tabel 80
Spis rysunków 81
Spis załączników 82