Zasady organizacji pracy w hotelu

Wstęp    2

Rozdział I.
Hotelarstwo jako dziedzina aktywności gospodarczej    3
1.1. Geneza i rozwój usług hotelarskich na świecie    3
1.2. Rozwój organizacji hotelarskich na ziemiach polskich    9
1.3. Istota hotelarstwa    14

Rozdział II.
Hotel i jego struktura    20
2.1. Struktura organizacyjna hotelu    20
2.2. Departamenty hotelu i ich funkcjonowanie    24

Rozdział III.
Organizacja pracy w hotelu    31
3.1. Recepcja jako główny punkt koordynujący w hotelu    31
3.2. Obowiązki służb gastronomii podczas obsługi gości w części mieszkalnej hotelu    37

Zakończenie    40
Bibliografia    41
Spis rysunków    43