Zasady działalności i funkcjonowania związków zawodowych

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I. Związki zawodowe – geneza powstania i regulacje prawne    4
1. Historia powstania związków zawodowych    4
2. Układy zbiorowe pracy i związki zawodowe w przedsiębiorstwie    10
3. Tworzenie związków zawodowych    15
4. Zakładowa organizacja związkowa – zakres działań    18

ROZDZIAŁ II. Historia i geneza powstania Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA    27
1. Służba cywilna jej rodowód    27
1.1. Ustawowe regulacje dotyczące służby cywilnej z 1996 roku    32
2. Związek Zawodowy Pracowników Cywilnych MSWiA – statut i struktury związku    35
3. Działalność poszczególnych władz Związku – uregulowania statutowe    40

ROZDZIAŁ III. Działalność bieżąca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA    47
1. Działalność bieżąca Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych MSWiA w zakresie funduszu płac pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych MSWiA    47
2. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby zdrowia    55
3. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby w policji    65
4. Działalność i reprezentowanie interesów pracowników cywilnych w zakresie służby w straży granicznej    74

ZAKOŃCZENIE    82
BIBLIOGRAFIA    84
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    87