Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wstęp 1
Rozdział 1. KIEROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 3
1.1. Pojęcie kierowania zasobami pracy. 3
1.2. Istota i cele kierowania zasobami ludzkimi 11
1.3. Podstawowe działania w zakresie kierowania zasobami ludzkimi 13
Rozdział 2. REKRUTACJA 17
2.1. Rodzaje rekrutacji. 18
2.2. Źródła i formy rekrutacji. 19
2.3. Etapy selekcji. 28
2.4. Wybór właściwych ludzi. 31
2.5. Okres adaptacji. 35
2.6. Wprowadzenie pracownika w działalność zawodową 38
Rozdział 3. MOTYWOWANIE 42
3.1. Płaca jako czynnik motywacyjny. 42
3.2. Formułowanie modelu płac. 44
3.3. Wartościowanie stanowisk pracy 47
3.4. Motywacyjna funkcja premii 51
3.5. Rola procesu rozwoju i szkoleń pracowników 53
3.6. Proces planowania zawodowego 59
3.7. Szkolenie i doskonalenie pracowników 60
3.8 Kryteria wyboru ofert szkoleniowych 63
Rozdział 4. SYSTEM OCEN EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKÓW 67
4.1. Cele efektywności zawodowej 67
4.2. Metody i kryteria oceny 69
4.3. Proces oceny efektywności zawodowej 75
PODSUMOWANIE 78
BIBLIOGRAFIA 103
SPIS TABEL 106
SPIS RYSUNKÓW 106