Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie działu gastronomii w hotelu „Holiday Inn”

Wstęp 4
Rozdział I Organizacja i zarządzanie jako nauka 6
1.1. Teoria organizacji szkoły klasycznej 6
1.2. Teorie przejściowe M.P. Follet i O. Sheldon?a 8
1.3. Teoria zarządzania szkoły behawioralnej 9
1.4. Teoria zarządzania wg. szkoły ilościowej badania operacyjne i teoria decyzji 10
1.5. Planowanie zasobów ludzkich 11
1.6. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi 16
1.7. Motywowanie pracowników w firmie. 20
1.8. Pojęcie i cele oceniania pracowników w firmie. 26
Rozdział II Współczesne metody zarządzania 33
2.1. Podstawowe kierunki w teorii zarządzania 33
2.1.1. Kierunek systemowy 33
2.1.2. Kierunek sytuacyjny 34
2.2. Współczesne przedsiębiorstwa na tle zmian społecznych 35
2.3. Wpływ globalizacji na współczesną organizację 39
2.4. Rola techniki w dzisiejszej firmie 42
2.5. Odpowiedzialność społeczna jako podstawa dobrze zarządzanej organizacji 45
2.6. Pracownicy w teraźniejszym przedsiębiorstwie 48
Rozdział III Kierowanie pracą Działu Gastronomii w hotelu Holiday Inn 57
3.1. Rys historyczny 57
3.2. Profil usług 59
3.3. Struktura organizacyjna i zarządzanie 59
3.4. Dział Gastronomii 69
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 83
Spis tabel 84