Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego

Wstęp 3
Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 5
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 5
1.2. Planowanie zatrudnienia 10
1.3. Rekrutacja i selekcja 15
1.4. Motywowanie 20
1.5. Wynagradzanie 25
1.6. Szkolenie i rozwój 27
1.7. Ocena pracowników 30
Rozdział 2. Urząd Dzielnicy Żoliborz jako przykład jednostki samorządu terytorialnego 35
2.1. Istota samorządu terytorialnego 35
2.2. Charakterystyka Urzędu Dzielnicy Żoliborz 39
2.2.1. Analiza działalności urzędu przed wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 40
2.2.2. Analiza działalności urzędu po wprowadzeniu w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 46
2.3. Podstawy prawne zarządzania zasobami ludzkimi w samorządzie terytorialnym 54
2.4. Prawa i obowiązki pracownika samorządowego 57
Rozdział 3. Polityka personalna w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz 66
3.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz przed wprowadzeniem w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 66
3.2. Realizacja polityki personalnej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz po wprowadzeniu w życie ustawy o zmianie ustroju m. st. Warszawa 69
Zakończenie 77
Spis tabel i rysunków 78
Bibliografia 79