Zarządzanie zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa Tomex

Wstęp 2

Rozdział I. Cele i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 4
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 4
1.2. Planowanie zatrudnienia 7
1.3. Rekrutacja i selekcja 8
1.4. Motywowanie 11
1.5. Wynagradzanie pracowników 16
1.6. Szkolenie i rozwój 17
1.7. Ocena pracowników 20

Rozdział II Przedstawienie firmy Z.P.C. „TOMEX” 23
2.1.Geneza firmy 23
2.2.Przedmiot działalności firmy 23
2.3. Odbiorcy 24
2.4. Dostawcy 26
2.5. Konkurenci 26
2.6. Technologia 29
2.8.Struktura zatrudnienia 33

ROZDZIAŁ III. Cele i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi Zakładu Produkcji Cukierniczej „TOMEX” 36
3.1.Cele zarządzania zasobami ludzkimi 36
3.2. Rekrutacja personelu 38
3.3. Ocena pracowników 40
3.4. Motywowanie 43
3.5.Wynagrodzenie 44
3.6. Szkolenie i rozwój 45
3.7.Ocena zarządzania zasobami ludzkimi w firmie 46

Zakończenie 54
Bibliografia 57
Spis tabel 59