Zarządzanie zapasami części zamiennych na przykładzie firmy…

Wstęp  3
I.    Zapasy w systemie logistycznym przedsiębiorstwa 4
1.    Pojęcie, funkcja oraz klasyfikacje zapasów  4
2.    Charakterystyka systemów zarządzania zapasami 7
3.    Metody zarządzania zapasami części zamiennych 14
II.    Ogólna charakterystyka PKS S. A. W Lubinie 16
1.    Rys historyczny i zakres działalności firmy 16
2.    System zarządzania przedsiębiorstwem 19
3.    Zasoby przedsiębiorstwa. 22
4.    Analiza ekonomiczna 24
5.    Strategia rozwoju firmy oraz analiza jej otoczenia 28
III.    Analiza systemów zarządzania zapasami w PKS S. A. w Lubinie 35
1.    Proces planowania i sterowania zapasami 35
2.    Procedury magazynowania 36
3.    Analiza ABC, XYZ zapasów 38
4.    Kierunki reorganizacji systemu zarządzania częściami zamiennymi w firmie 41
Zakończenie  45
Bibliografia  46
Spis rysunków   48
Spis tabel   48
Spis wykresów  48