Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie banku X

Wstęp

Rozdział I. Istota i klasyfikacja ryzyka bankowego 3
1.1. Pojęcie ryzyka w działalności gospodarczej 3
1.2. Rodzaje ryzyka bankowego 11
1.3. Ryzyko kredytowe i obszary jego występowania 17

Rozdział II Ryzyko w działalności banku 24
2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego 24
2.2. Zarządzanie ryzykiem kredytowym 29
2.3. Badanie zdolności kredytowej 34
2.4. Formy zabezpieczenia 36
2.5. Monitoring kredytowy 38

Rozdział III. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 44
3.1. Charakterystyka wybranego banku 44
3.2. Produkty kredytowe osób fizycznych 45
3.3. Zasady przyznawania kredytu hipotecznego 53
3.3.1. Ocena zdolności kredytowej 53
3.3.2. Ocena wartości zabezpieczenia 55
3.3.3. Monitoring kredytowy 55
3.4. Analiza przypadku 58

Zakończenie 62
Bibliografia 63
Spis tabel i wykresów 65