Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym na przykładzie PEKAES Multispedytor

Wstęp    2
Rozdział I. Transport i usługi  transportowe    3
1.1. Definicja, pojęcie i istota transportu    3
2.2. Analiza dziedzin transportu    7
2.2.1. Transport samochodowy i kolejowy  oraz żegluga śródlądowa    7
2.2.2. Transport lotniczy, porty i żegluga powietrzna    13
2.2.3. Transport, żegluga i porty morskie    15
1.3.  Wymogi unijne a zasady polityki transportowej    20
Rozdział II. Zasady organizacji i zarządzania procesem transportowym w handlu zagranicznym    29
2.1. Analiza procesu transportowego w handlu zagranicznym    29
2.2. Istota i podstawowe zadania spedycji międzynarodowej    35
2.3. Usługi spedycyjne    41
2.4. Działalność organizacji spedycyjnych w Polsce    45
Rozdział III. Organizacja logistyki i centr logistycznych w procesie transportowym na terenie Polski    50
3.1. Definicja i istota logistyki    50
3.2. Organizacja działań logistycznych ? koszty i gospodarka zapasami    57
3.3. Centra logistyczne i operatorzy logistyczni    65
Rozdział IV. PEKAES Multispedytor jako przykład firmy funkcjonującej w otoczeniu konkurencyjnym    77
1. Geneza i rys historyczny PEKAES    77
2. Strategia rozwoju i otoczenie rynkowe PEKAES Multispedytor    81
3. Usługi i oferta rynkowa analizowanego przedsiębiorstwa    82
Zakończenie    96
Bibliografia    97
Spis tabel i rysunków    98