Zarządzanie procesami dystrybucyjnymi w firmie usługowej

Wstęp 2

Rozdział 1. LOGISTYKA I JEJ FUNKCJE 3
1.1. Pojęcie logistyka 3
1.2. Strategia zarządzania logistycznego 7
1.3. Funkcje logistyki 12

Rozdział 2. DYSTRYBUCJA 16
2.1. Uwarunkowania logistyki dystrybucji 16
2.2. Istota i przedmiot logistyki dystrybucji 21
2.3. Logistyczne centra dystrybucji 23
2.4. System dystrybucyjny 27

Rozdział 3. PRZYKŁADY METOD ZAPOBIEGANIA BŁĘDOM LOGISTYCZNYM 29
3.1. Utrzymanie i kontrola zapasów 29
3.2. Zarządzanie zapasami w warunkach niepewności 34
3.3. Prognozowanie popytu 41

Rozdział 4. LOGISTYKA DYSTRYBUCJI W ZJEDNOCZONYM CENTRUM DYSTRYBUCJI 44
4.1 Charakterystyka firmy 44
4.1.1. Lokalizacja 44
4.1.2. Działalność 45
4.2. Operacje magazynowe i planowanie 46
4.2.1. Operacje magazynowe 46
4.2.2. Planowanie 50
4.3. Operacje przyjęcia, pobierania i dostawy 52
4.3.1. Produkty rolne 52
4.3.2. Dobra niewrażliwe, piwa i wina 53
4.3.4. Charakterystyka ewidencji komputerowej procesu magazynowania 54

Zakończenie 56
Bibliografia 57
Spis tabel i rysunków 59
Załączniki 60