Zarządzanie portfelem akcji na giełdzie papierów wartościowych

Wstęp 1
Rozdział 1. Akcje na rynku papierów wartościowych. 2
1.1. Akcje jako instrumenty rynku finansowego. 2
1.2. Wycena akcji. 4
1.3. Dochód z inwestycji w akcje. 19
1.4. Ryzyko inwestycji w akcje. 22
1.5. Korelacja stóp zwrotu. 31
Rozdział 2. Metody tworzenia portfela akcji. 35
2.1. Strategie tworzenia portfela. 35
2.2. Portfel dwóch akcji. 37
2.3. Portfel wielu akcji. 41
2.4. Zagadnienie „krótkiej sprzedaży”. 44
2.5. Ekonometryczne metody konstrukcji portfela. 49
Rozdział 3. Zarządzanie portfelem akcji w praktyce polskiej giełdy. 51
3.1. Praktyczna konstrukcja portfela akcji. 57
3.2. Opłacalność inwestycji. 61
Zakończenie 71
Bibliografia 73