Zarządzanie materiałami w przedsiębiorstwie

Wstęp 2
Rozdział 1. Organizacja i funkcje gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 4
1.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów 4
1.2. Zadania szczegółowe gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 8
1.3. Fazy obrotu materiałowego 12
1.4. Gospodarka zaopatrzeniowa 16
1.5. Charakterystyka służb zaopatrzeniowych 20
Rozdział 2. Organizacja ewidencji materiałów 22
2.1. Zasady wyceny materiałów 23
2.2. Metody wyceny rozchodu materiałów 27
2.3. Inwentaryzacja materiałów 37
2.4. Ujęcie materiałów w księgach rachunkowych 39
2.5. Komputerowe systemy ewidencji materiałów 43
Rozdział 3 Zarządzanie materiałami w jednostce budżetowej 48
3.1. Logistyczne decyzje zarządzania zapasami 48
3.2. Polityka zaopatrzenia w jednostce budżetowej 50
Zakończenie 57
Bibliografia 60