Zarządzanie kadrami w turystyce na przykładzie X

Wstęp 3
Rozdział I. Zarządzanie kadrami w ujęciu teoretycznym 5
1.1. Ewolucja filozofii zarządzania ludźmi 5
1.2. Miejsce zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem 12
1.3. Cele zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym 18
Rozdział II. Zarządzanie kadrami w ujęciu funkcjonalnym 26
2.1. Planowanie kadr 26
2.2. Pozyskiwanie pracowników 28
2.4. Doskonalenie 33
2.5. Motywowanie i ocenianie 35
2.6. Wynagradzanie pracowników 39
Rozdział III. Analiza procesu zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym X 42
3.1. Geneza, analiza działalności przedsiębiorstwa X 42
3.2. Oferta i sytuacja ekonomiczna firmy X 43
3.3. Proces zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie turystycznym X 45
3.4. Motywowanie i ocena pracowników 48
Zakończenie 58
Bibliografia 60