Zarządzanie jakością w placówce NZOZ

Wstęp 2
Rozdział I. Istota i znaczenie zarządzania jakością 4
1.1. Przegląd współczesnych definicji jakości 4
1.2.Istota zarządzania jakością 8
1.3.Budowanie systemu zarządzania jakością 13
Rozdział II. Zarządzanie jakością w usługach zdrowotnych 16
2.1. Znaczenie jakości w usługach zdrowotnych 16
2.2. Jakość i jej sfery w usługach zdrowotnych 20
2.3. Podstawy zarządzania jakością w placówkach zdrowia 25
Rozdział III. Zarządzanie jakością w ośrodku radioterapii NZOZ 31
3.1. Motywy wdrożenia programu zapewnienia jakości w wybranej placówce zdrowia 31
3.2. Wdrażanie systemu zarządzania jakością w ośrodku radioterapii 33
3.3. Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania jakością w ośrodku radioterapii 40
Zakończenie 43
Literatura 44
Spis tabel 46
Spis rysunków 46