Zarządzanie firmą w systemie franchaisingowym

Streszczenie 4

Wstęp 6

Rozdział I. Franchising – istota i zakres znaczeniowy pojęcia. 7
1.1. Znaczenie marki we współczesnym handlu. 7
1.2. Definicje franchisingu. 10
1.3. Rodzaje i formy franchisingu. 14
1.4. Koncepcje budowy i rozwoju systemów franchisingowych. 17
1.5. Franchising w Polsce. 19
1.5.1. Standardy prawne umowy franchisingu. 20
1.5.2. Szanse i ograniczenia franchisingu w Polsce. 25

Rozdział II. XXX – ogólna charakterystyka firmy. 28
2.1. Profil i historia firmy. 28
2.2. Produkty i oferty specjalne. 34
2.3. Sukcesy i osiągnięcia. 36
2.3.1. Wybrane wyniki finansowe Grupy XXX 37
2.4. Prognozy i plany na przyszłość. 39

Rozdział III. XXX – zarządzanie w systemie franchisingowym. 43
3.1. Ogólna charakterystyka badanych systemów. 43
3.2. Charakterystyka respondentów. 44
3.3. Wyniki badań. 45
3.4. Wnioski z badań. 48

Zakończenie 54

Bibliografia 56

Spis tabel 60

Spis schematów 61

Spis rysunków 62

Spis fotografii 63

Załącznik 64