Zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Zarządzanie – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 4
1.1. Zarządzanie, kierowanie, administrowanie, rządzenie 4
1.2. Funkcje zarządzania 7
1.2.1. Klasyczna koncepcja funkcji zarządzania 7
1.2.2. Zarządzanie jako proces decyzyjny 9
1.3. Klasyczne metody zarządzania 12
1.4. Rodzaje kierowników i ich role 20

Rozdział II. Zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa 26
2.1. Pojęcie struktury organizacyjnej 26
2.2. Etapy tworzenie struktury organizacyjnej 27
2.3. Typy struktur przedsiębiorstwa 29
2.4. Zmiany w organizacji działalności przedsiębiorstwa 34
2.5. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości 35
2.5.1. Koncepcje zarządzania 35
2.5.2. Metody i techniki zarządzania 38

Rozdział III. Zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa na przykładzie PWC ODRA Brzeg 44
3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 44
3.1.1. Przedmiot działalności 46
3.1.2. Struktura organizacyjna 47
3.1.3. Sytuacja finansowa i konkurencja 50
3.1.4. Strategia ogólna i personalna 52
3.2. Analiza i ocena systemu zarządzania w przedsiębiorstwie 55
3.3. Propozycje zmian w zarządzaniu działalnością przedsiębiorstwa 56
3.4. Wnioski 59

Zakończenie 61
Bibliografia 63
Spis tabel 65