Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce

Wstęp 2
Rozdział 1. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w gospodarce światowej 5
1.1. Istota zagranicznych inwestycji bezpośrednich 5
1.2. Przegląd i klasyfikacja teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich 9
1.3. Uwarunkowania przepływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich 22
1.4. Eksport i import zagranicznych inwestycji bezpośrednich 25
Rozdział 2. Uwarunkowania przepływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski 33
2.1. Motywy podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich 33
2.2. Analiza klimatu inwestycyjnego w Unii Europejskiej 34
2.3. Klimat inwestycyjny w Polsce 47
Rozdział 3. Skutki Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich 52
3.1. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dobrobyt 53
3.2. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na rynek pracy 57
3.3. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność 60
3.4. Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na handel zagraniczny w Polsce 61
Rozdział 4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w momencie wejścia Polski do UE 66
4.1. Przegląd podstawowych agregatów ekonomicznych wpływających na decyzję o lokalizacji Zagranicznych Inwestycji Bezpośrednich w Polsce 66
4.2. Unijne Zagraniczne Inwestycje Bezpośrednie w Polsce 73
4.3. Polskie zagraniczne inwestycje na obszarze Unii Europejskiej 77
Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis tabel, rysunków i wykresów 86