Zagadnienie transportowe

Wstęp

Część I. Sformułowanie zagadnienia transportowego 2

1.1. Pojęcie problemu transportowego 2
1.2. Sformułowanie zagadnienia transportowego 4
1.3. Model matematyczny zagadnienia transportowego 6
1.4. Wieloetapowe zagadnienie transportowe 10

Część II. Algorytmy dla kwadratowego zagadnienia transportowego  z ustaloną liczbą źródeł 20

2.1. Pojęcie kwadratowego zagadnienia transportowego. 20
2.2. Problem komiwojażera 32
2.3. Programowanie liniowe 39

Zakończenie
Bibliografia
Spis tablic
Spis rysunków