Wykorzystanie zasad biznesplanu

Wstęp 3

Rozdział I. Teoria planowania w przedsiębiorstwie 5
1.1. Pojęcie planowania 5
1.2. Pojęcie planu 9
1.3. Rodzaje i elementy planowania i planów 11
1.1. Planowanie w przedsiębiorstwie 18
1.4.1. Prognozowanie 20
1.4.2. Inżynieria finansowa 23

Rozdział II. Teoretyczne podstawy biznes planu 25
2.1. Istota biznes planu 25
2.2. Metodyka przygotowania biznes planu 28
2.3. Struktura biznes planu 34
2.1. Ocena biznes planu 40

Rozdział III. Zastosowania biznesplanu 45
3.1. Uruchamianie działalności gospodarczej 45
3.2. Prowadzenie działalności gospodarczej 47
3.2.1. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem 47
3.2.2. Zarządzanie przedsięwzięciami inwestycyjnymi 50
3.2.3. Pozyskiwanie kapitału 54
3.3. Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstwa 57
3.4. Likwidacja działalności gospodarczej 61

Rozdział IV. Wykorzystanie zasad biznesplanu przy zakładaniu działalności gospodarczej na przykładzie restauracji Shot sp. z o.o. 65
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 66
4.2. Plan marketingowy 71
4.2.1. Podmioty i konkurenci rynkowi 71
4.2.2. Odbiorcy 72
4.2.3. Dystrybucja i promocja 75
4.2.4. Proponowane strategie 78
4.3. Plan sprzedaży 79
4.4. Plan techniczno-inwestycyjny 81
4.4.1 Remont i wyposażenie lokalu 81
4.4.2. Zaopatrzenie 82
4.5. Plan organizacyjny 83
4.5.1 Kadra pracownicza 83
4.5.2 Koszty zatrudnienia 84
4.6. Plan finansowy 85
4.6.1. Przychody i koszty 85
4.6.2. Zysk 87
4.7. Analiza szans powodzenia i ryzyka 88
4.8. Wykorzystanie zasad biznesplanu przy zakładaniu działalności gospodarczej 90

Zakończenie 91
Bibliografia 92
Spis tabel i rysunków 93