Wykorzystanie narzędzi promocji mix w marketingu politycznym

Wstęp 1
Rozdział 1. Promocja jako element marketingu mix. 3
1.1. Istota promocji. 3
1.2. Funkcje instrumentów promocji. 12
1.2.1. Reklama. 15
1.2.2. Marketing bezpośredni. 23
1.2.3. Promocja sprzedaży. 25
1.2.4. Public Relations. 29
1.2.5. Publicity (rozgłos). 32
1.2.6. Sprzedaż osobista. 32
1.2.7. Sponsoring. 33
1.2.8. Reklama pocztowa. 35
1.3. Związki promocji z pozostałymi instrumentami marketingu mix. 36
1.3.1. Produkt. 36
1.3.2. Cena. 39
1.3.3. Dystrybucja. 39
1.3.4. Promocja. 40
Rozdział 2. Marketing polityczny. 42
2.1. Historia marketingu politycznego. 42
2.2. Marketing polityczny w Polsce. 51
2.3. Marketing polityczny a handlowy. 60
Rozdział 3. Strategie i narzędzia marketingu politycznego. 66
3.1. Narzędzia marketingu politycznego. 66
3.2. Zarys komunikacji politycznej. 72
3.3. Techniki i narzędzia promocji stosowane w kampaniach wyborczych na wybranych przykładach. 79
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 93
Spis tabel 94