Wykorzystanie metod i narzędzi rynku elektronicznego w obszarze budownictwa

Wstęp 4
ROZDZIAŁ 1. Marketing w Internecie 6
1.1. Definicja e-biznesu 6
1.2. Funkcje marketingu 7
1.3. Analiza rynku elektronicznego i podmiotów biorących w nim udział 13
ROZDZIAŁ 2. Internet jako elektroniczna platforma biznesu 29
2.1. Charakterystyka e-commerce 29
2.2. Internetowe kanały dystrybucji 35
2.3. Programy partnerskie 41
2.4. Zarządzanie komunikacją z klientami – systemy CRM 44
2.5. Technologie internetowe stosowane w handlu elektronicznym 48
ROZDZIAŁ 3. Działania marketingowe branży budowlanej w Internecie 64
3.1. Funkcjonowanie rynku budowlanego w Polsce jako przykład branży prowadzącej działania marketingowe w Internecie 64
3.2. Wykorzystanie Internetu w działalności firm budowlanych 67
ROZDZIAŁ 4. Propozycja internetowej kampanii reklamowej firmy budowlanej 78
4.1. Cel kampanii reklamowej 78
4.2. Grupa docelowa kampanii 79
4.3. Narzędzia i metody prowadzenia kampanii e-reklamowej 79
4.3.1. Kampania banerowa 81
4.3.2. Poczta elektroniczna 84
4.4. Przewidywane efekty kampanii 85
Zakończenie 89
Literatura 91
Spis tabel 93
Spis rysunków 94