Wykorzystanie Internetu w reklamie

Wstęp 1
Rozdział 1. Internet jako nowe medium reklamy. 3
1.1. Zasady działania Internetu. 3
1.2. Geneza i historia powstania Internetu. 5
1.3. ?Globalna sieć? w Polsce. 10
1.4. Rozwój reklamy w Internecie 11
Rozdział 2. Analiza rynku. 14
2.1. Odbiorca reklamy w sieci. 14
2.2. Charakterystyka audytorium reklamy internetowej. 17
2.3. Rola reklamy w Internecie. 28
Rozdział 3.  Reklama elektroniczna. 34
3.1. Generowanie odwiedziny na stronie WWW. 44
3.2. Najważniejsze tanie metody generowania odwiedzin strony WWW. 45
3.2.1. Rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach. 45
3.2.2. Wykorzystanie zjawiska reklamy szeptanej. 47
3.2.3. Wymiana odnośników. 47
3.2.4. Uczestnictwo w systemie wymiany bannerów reklamowych. 48
3.3. Płatne metody generowania odwiedzin strony WWW. 49
3.3.1. Bannerowa kampania reklamowa 49
3.3.2. Sponsoring sieciowy. 58
3.3.3. Wykorzystanie mediów tradycyjnych. 59
Rozdział 4. Skuteczność reklamy w Internecie. 63
4.1. Pomiary w Internecie. 63
4.2. Informacje analizowane przez właścicieli witryn. 68
4.3. Nowe sposoby pomiaru skuteczności przekazu w Internecie. 70
4.3.1. Oprogramowanie do analiz. 75
4.3.2. Architektura systemu pomiarowego. 76
Podsumowanie i wnioski 78
Bibliografia. 80