Wykorzystanie Internetu w marketingu w polskich przedsiębiorstwach

Wstęp 5
Rozdział 1. Marketing a usługi internetowe 7
1.1. Marketing i jego rodzaje 7
1.2. Wykorzystanie Internetu w działaniach marketingowych 12
1.2.1. Sprzęgnięcie systemu informacji marketingowych z Internetem 13
1.2.2. Badanie użytkowników 14
1.2.3. Badanie nowych produktów 16
1.2.4. Badanie rezultatów działań marketingowych 17
1.2.5. Segmentacja 17
1.2.6. Produkt 19
1.2.7. Sprzedaż i dystrybucja 21
1.2.8. Specyfika kształtowania cen 22
1.2.9. Promocja 23
1.3. Potrzeba nowych usług 28
1.4. Zalety korzystania z Internetu i Intranetu w działaniach marketingowych 31
Rozdział 2. Wykorzystanie Internetu do badań marketingowych. 34
2.1. Badania ankietowe z wykorzystaniem Internetu. 35
2.1.1. Metody dystrybucji ankiet. 35
2.1.2. Zalety ankiet elektronicznych. 39
2.1.3. Wady ankiet elektronicznych. 41
2.1.4. Efekty zastosowania ankiet elektronicznych. 42
2.2. Wirtualny wywiad w internecie. 43
2.3. Grupy dyskusyjne. 45
Rozdział 3. Promocja i reklama elektroniczna. 47
3.1. Promocja i reklama w marketingu. 47
3.2. Tradycyjne a nowoczesne metody promocji i reklamy. 52
3.3. Generowanie odwiedzin stronie WWW. 59
3.4. Bannery i przyciski reklamowe. 60
3.5. Rejestracja reklamowanych stron WWW w wyszukiwarkach i katalogach…… 67
3.6. Banerowa kampania reklamowa. 69
3.7. Sponsoring sieciowy. 69
3.7.1 Sponsoring imprez 70
3.7.2 Sponsoring ośrodków WWW 70
3.7.3 Mikrośrodki 71
3.7.4 Sponsoring nagród 72
Rozdział 4. Przykłady wykorzystania Internetu w marketingu ? sprzedaż i dystrybucja towarów i usług. 73
4.1. Funkcjonowanie banku internetowego na przykładzie mBanku 73
4.2. Firma INTERBUD sp. z o.o. jako przykład sektora małej i średniej przedsiębiorczości 83
4.3. Firma usługowa ? Drukarnia cyfrowa StudiOUH 88
4.4. Kostrzyn Paper jako przykład firmy produkcyjnej 90
Zakończenie 93
Bibliografia 96
Spis tabel i rysunków 102