Wykorzystanie Internetu do promocji w niepublicznej służbie zdrowia

Wstęp 4
Rozdział I. Polska służba zdrowia 6
1.1. Charakterystyka usług zdrowotnych w Polsce 6
1.1.1. Zdrowie i jego interpretacja 6
1.1.2. Usługi medyczne jako usługi specjalne 9
1.2. Sytuacja finansowa służby zdrowia 14
1.3. Zakłady opieki zdrowotnej w Polsce 20
1.3.1. Publiczne 23
1.3.2. Niepubliczne 24
Rozdział II. Internet jako narzędzie promocji usług medycznych 27
2.1. Funkcje Internetu 27
2.2. Usługi w Internecie 30
2.3. Promocja usług medycznych w Internecie 34
2.3.1. Reklama w sieci 35
2.3.2. Public relations 42
2.3.3. Sponsoring 44
2.3.4. Promocja uzupełniająca w Internecie 46
2.4. Telemedycyna – przyszłość i postęp w medycynie 49
Rozdział III. Charakterystyka Medicover jako niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej 57
3.1. Historia powstania firmy Medicover Sp. z o. o. 57
3.2. Zakres świadczonych usług 62
3.3. Polityka firmy Medicover 68
Rozdział IV. Wykorzystanie Internetu w Medicover 72
4.1. Funkcjonalność portalu – stan obecny 72
4.2. Promocja i udoskonalenia serwisu 77
Zakończenie 82
Bibliografia 83
Spis tabel i rysunków 86