Wycena wartości przedsiębiorstw

Wstęp 2

Rozdział I. Uwarunkowania i elementy wyceny przedsiębiorstwa 4
1.1. Przedsiębiorstwo jako obiekt wyceny 4
1.2. Pojęcie i elementy wyceny przedsiębiorstwa 9
1.3. Przesłanki wyceny przedsiębiorstwa 12
1.4. Funkcje i uwarunkowania wyceny przedsiębiorstwa 16

Rozdział II. Wycena wartości przedsiębiorstwa 21
2.1. Pomiar wartości jako podstawa wyceny przedsiębiorstwa 21
2.2. Miara wartości przedsiębiorstwa jako instrument kontroli właścicielskiej 25
2.3. Zakresy wyceny przedsiębiorstwa i determinanty jego wartości 32
2.4. Analizy wyceny wartości przedsiębiorstwa na podstawie uzyskanych danych 39

Rozdział III. Metody wyceny przedsiębiorstwa 45
3.1. Klasyfikacja metod wyceny przedsiębiorstwa 45
3.2. Metody majątkowe w procesie wyceny przedsiębiorstwa 47
3.3. Dochodowa wycena przedsiębiorstwa 50
3.4. Istota i rodzaje metod porównawczych 54
3.5. Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa 58

Rozdział IV. Wyceny w Polsce 63
4.1. Zapotrzebowanie na wycenę przedsiębiorstwa w latach 90 63
4.2. Prawne uregulowania wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 66
4.3. Specyfika wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 74
4.4. Prywatyzacja wyceny przedsiębiorstwa w Polsce 79
4.5. Teoria wartości a praktyka wyceny w Polsce 85

Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel 96