Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z bankiem

Wstęp 2

Rozdział I. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 4
1.1. Charakterystyka sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 4
1.2. Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 12
1.3. Bariery rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości 16

Rozdział II. MSP i bank 21
2.1. Rodzaje banków 21
2.2. Konieczność współpracy przedsiębiorstwa z bankiem 25
2.3. Kryteria wyboru banku przez małe i średnie przedsiębiorstwa 27
2.4. Usługi bankowe dla MSP 32
2.5. Współpraca w zakresie kredytowania działalności gospodarczej 36
2.6. Rodzaje i formy kredytów 42

Rozdział III. Analiza kredytów bankowych dla sektora MSP na przykładzie BRE Bank S.A. 49
3.1. Charakterystyka BRE Banku 49
3.2. Oferta BRE Banku 52
3.3. Pakiety przeznaczone dla MSP 54
3.4. Analiza kredytów bankowych dla MSP w latach 2004-2006 61

Zakończenie 68
Bibliografia 71
Spis rysunków 74
Spis tabel 75
Spis wykresów 76