Wpływ restrukturyzacji na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa Kross

Wstęp 1
Rozdział 1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw 3
1.1 Pojęcie restrukturyzacji 3
1.2 Restrukturyzacja jako metoda wzrostu wartości nabytego przedsiębiorstwa 8
1.3 Restrukturyzacja przemysłu w ramach integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Europejską. 29
Rozdział 2. Przemiany w ramach struktury organizacyjnej wynikające z restrukturyzacji 35
2.1 Metody analizy struktur organizacji 35
2.2 Racjonalizacja struktury zatrudnienia w przedsiębiorstwie 48
2.3 Opracowanie projektu polityki komunikacyjnej w restrukturyzowanym przedsiębiorstwie 58
2.4 Rola managera zasobami ludzkimi w rozstrzyganiu sporów po restrukturyzacji 64
Rozdział 3. Struktura organizacyjna firmy KROSS i jej zadania 68
3.1 Historia Kross Sp. z. o.o. 68
3.2 Przedmiot działalności Kross Sp. z. o.o. 71
3.3 Analiza struktur organizacji KROSS 77
Zakończenie 86
Bibliografia 89