Wpływ kultury organizacji na dobór i motywację pracowników

Wstęp  1
Rozdział 1. Kultura organizacyjna i jej znaczenie w zarządzaniu personelem. 3
1.1. Istota i treść kultury organizacyjnej. 3
1.2. Cechy kultury organizacyjnej. 6
1.3. Znaczenie kultury organizacyjnej w zarządzaniu. 15
Rozdział 2. Rekrutacja i selekcja pracowników a kultura organizacji. 21
2.1. Planowanie zasobów ludzkich. 21
2.2. Rekrutacja i selekcja pracowników. 22
2.3. Rola kultury organizacyjnej w procesie doboru i selekcji pracowników. 26
Rozdział 3. Motywacja a kultura organizacyjna. 36
3.1. Wprowadzenie do pracy. 36
3.2. Doskonalenie i szkolenie kadr. 36
3.3. Znaczenie kultury organizacyjnej w motywowaniu pracowników. 39
Rozdział 4. Ocena pracowników a kultura organizacji. 45
4.1. Ocena efektywności. 45
4.2. Awanse, przeniesienia, kary i zwolnienia z pracy. 49
4.2. Kultura organizacyjna w procesie oceny pracowników. 50
Zakończenie 53
Bibliografia 55