Wprowadzenie nowego produktu na rynek

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA MARKETINGU 5
1.1. Marketing 5
1.2. Produkt 15
1.3. Proces wprowadzania produktu na rynek 18
1.3.1. Etap wprowadzania produktu na rynek 18

ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA FIRMY ENERGOMAR – NORD 26
2.1. Energetyka 26
2.2. Firma Energomar – Nord 31
2.3. Produkt FLUBET 39
2.4. Cele rynkowe FLUBET 45

ROZDZIAŁ III. WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK PRZEZ FIRMĘ ENERGOMAR – NORD 48
3.1. Etap I – badania poprzedzające wprowadzenie nowego produktu na rynek 48
3.2. Etap II – etapy rozwoju nowego produktu 56
3.3. Etap III – wejście FLUBETU na rynek 61
3.4. Etap IV – zagospodarowanie FLUBETU 66

ZAKOŃCZENIE 72
LITERATURA 74
SPIS WYKRESÓW 76
SPIS SCHEMATÓW 77
SPIS RYSUNKÓW 78
SPIS ZDJĘĆ 79
SPIS TABLIC 80