Wprowadzanie nowego produktu na rynek na przykładzie firmy farmaceutycznej

Wstęp 3
Rozdział I. 5
Specyfika przemysłu farmaceutycznego 5
1.1. Miejsce potrzeb zdrowotnych w hierarchii potrzeb człowieka 5
1.2. Prawne i etyczne aspekty przemysłu farmaceutycznego 8
1.3. Charakterystyka polskiej branży farmaceutycznej 10
1.4. Przyszłość polskiego rynku farmaceutycznego 14
Rozdział II. 18
Charakterystyka podstawowych elementów marketingu mix firmy farmaceutycznej 18
2.1. Założenia marketingu mix firmy farmaceutycznej 18
ANALIZA SWOT 19
2.2. Lek recepturowy jako produkt firmy farmaceutycznej 27
2.3. Elementy dystrybucji firmy farmaceutycznej 29
2.4. Charakterystyka pozostałych elementów marketingu mix firmy farmaceutycznej 34
Rozdział III. Wprowadzanie nowego produktu firmy farmaceutycznej na rynek 39
3.1.Identyfikacja rynków docelowych 39
3.2. Analiza SWOT 42
3.3. Analiza konkurencji 47
3.4. Analiza skuteczności instrumentów promocyjnych 51
Zakończenie 57
Bibliografia 58
Spis tabel 60
Spis rysunków i wykresów 61