Wpływ zapasów na wynik finansowy firmy

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. WYNIK FINANSOWY JAKO PODSTAWOWA KATEGORIA EKONOMICZNA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Przychody i koszty przedsiębiorstwa 4
1.2. Wynik finansowy 10
1.3. Miejsce wyniku finansowego w bilansie przedsiębiorstwa 13
1.4. Wynik finansowy w rachunku zysków i strat 17
1.5. Rola i znaczenie wyniku finansowego 21
ROZDZIAŁ II ZNACZENIE ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE 23
2.1. Istota i potrzeba utrzymania zapasów 23
2.2. Klasyfikacja zapasów 27
2.3. Mierniki zapasów 31
ROZDZIAŁ III STEROWANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 40
3.1. Koszty zapasów 40
3.1.1. Koszty tworzenia zapasów 41
3.1.2. Koszty utrzymania zapasów 43
3.1.3. Koszty wyczerpania zapasów 45
3.2. Mechanizm sterowania zapasami w przedsiębiorstwie 48
3.3. Modele zapasów 53
ROZDZIAŁ IV. GOSPODAROWANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM XXX 60
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 60
4.2. Źródła zaopatrzenia 63
4.3. Warunki sprzedaży 66
4.4. Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa 68
4.5. Poziom i rotacja zapasów 72
4.6. Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie 75
4.7. Wpływ gospodarowania zapasami na wynik finansowy firmy 79
ZAKOŃCZENIE 85
BIBLIOGRAFIA 87
SPIS TABEL 89
SPIS RYSUNKÓW 90