Wpływ sieci dystrybucji na wielkość sprzedaży

WSTĘP 2
1. POJĘCIE I ROLA DYSTRYBUCJI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA 4
1.1. Pojęcie i interpretacja dystrybucji 4
1.2. Rola dystrybucji w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 7
1.3. Funkcje dystrybucji produktów 8
1.4. Rodzaje dystrybucji 9
1.5. Kanały dystrybucji i ich rodzaje 11
1.6. Wnioski 15
2. SYTUACJA SEKTORA BUDOWNICTWA NA RYNKU 18
2.1. Charakterystyka rynku lokalnego 18
2.2. Sytuacja finansowo-ekonomiczna firmy XXX na tle rynku lokalnego 28
2.3. Szanse i zagrożenia w budownictwie w najbliższych latach 33
2.4. Wnioski 36
3. CHARAKTERYSTYKA IDENTYFIKACYJNA FIRMY XXX 38
3.1. Geneza przedsiębiorstwa 38
3.2. Struktura organizacyjna oraz zasoby ludzkie 39
3.3. Charakterystyka asortymentu produktowego 46
3.4. Wnioski 49
4. ANALIZA PROBLEMOWA SIECI DYSTRYBUCJI W FIRMIE XXX 52
4.1. Struktura dostawców i odbiorców 52
4.2. Struktura i wyniki sprzedaży 57
4.3. Organizacja sprzedaży 62
4.4. Perspektywy rozwoju spółki w zakresie dystrybucji 66
4.5. Wnioski 67
5. KONCEPCJA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH 70
PODSUMOWANIE 74
LITERATURA 74
SPIS RYSUNKÓW 74
SPIS TABEL 74