Wpływ regulacji administracyjno-prawnych na proces deweloperski

Wstęp
Rozdział I. Rozwój rynku nieruchomości jako determinanta wyodrębnienia procesu developerskiego
1.1. Rynek nieruchomości w Polsce po 1990 roku
1.2. Podmioty rynku nieruchomości
1.3. Profesjonaliści rynku nieruchomości w świetle regulacji prawnych
1.4. Proces developerski na rynku nieruchomości
1.4.1. Podmioty procesu developerskiego
1.4.2. Etapy procesu developerskiego

Rozdział II. Fazy realizacji transakcji
2.1. Umowa przedwstępna i jej rola w przebiegu transakcji
2.2. Umowa przyrzeczona – ostateczna umowa notarialna sprzedaży
2.3. Wydanie nieruchomości

Rozdział III. Regulacje administracyjno prawne w procesie developerskim
3.1. Ilościowa i jakościowa charakterystyka zmian na rynku nieruchomości – główne źródła informacji
3.2. Praktyczne aspekty procesu developerskiego
3.3. Miejscowe plany zagospodarowania terenu
3.3.1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
3.3.2. Pozwolenie na budowę
3.4. Infrastruktura procesu developerskiego
3.4.1. Normy techniczne w procesie developerskim
3.4.2. Oddanie do użytkowania (oddania częściowe, końcowe itp.)
3.5. Działalność Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
3.5.1. Oferty developerów – przekłamania (wizualizacje)
3.5.2. Umowy z klientami – zakazane klauzule itp.
3.5.3. Inne zakazane praktyki

Rozdział IV. Wpływ regulacji administracyjno prawnych na przebieg procesu developerskiego
4.1. Działalność developerów na rynku mieszkaniowym
4.2. Rentowność działalności deweloperskiej
4.3. Rentowność projektów deweloperskich w wybranych miastach
4.4. Koszty związane z działalnością deweloperską
4.5. Szanse i zagrożenia dla rozwoju branży deweloperskiej
4.5.1. Sytuacja makroekonomiczna Polski
4.5.2. Popyt/podaż na rynku mieszkaniowym
4.5.3. Popyt inwestycyjny
4.5.5. Zmienne koszty działalności
4.5.6. Procedury prawne i administracyjne

Rozdział V. Wnioski i rekomendacje

Zakończenie
Bibliografia
Aneks