Wpływ konkurencji na politykę firmy

Wstęp 2

Rozdział I. Konkurencja jako jeden z czynników wpływających na firmy 4
1. Konkurencja i sposoby jej postrzegania 4
2. Różnorakie modele odbierania konkurencji 9
3. Efektywne rodzaje konkurencji 20

Rozdział II. Czynniki wpływające na współzawodnictwo firm w otoczeniu rynkowym 24
1. Decydujący wpływ ceny 24
2. Jakość jako podstawa 28
3. Rola otoczenia na firmę 36
4. Znaczenie informacji na rynku 43

Rozdział III. Konkurencja w odniesieniu do przykładów 49
1. Współzawodnictwo jako dźwignia rozwoju firmy na przykładzie przedsiębiorstw przemysłu żywnościowego 49
2. Sposoby kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw mleczarskich 64

Zakończenie 71

Bibliografia 73

Spis rysunków 76