Wpływ kampanii wyborczej w Polsce na proces pozyskiwania poparcia społecznego. Jaką rolę odgrywa w niej marketing polityczny

Wstęp 2
Rozdział I. Modele zachowań wyborczych obywateli 5
1.1. Podejście socjologiczne do zachowań obywateli 5
1.2. Podejście psychologii społecznej do zachowań wyborczych 7
1.3. Podejście ekonomiczne do zachowań wyborczych 10
1.3.1. Głosowanie problemowe 10
1.3.2. Głosowanie retrospektywne 11
1.4. Krytyka teorii racjonalnego wyborcy 12
1.5. Marketingowy model zachowań wyborczych 16
1.6. Przyczynowo – skutkowy model zachowań wyborczych 20
Rozdział II. Segmentacja rynku wyborczego 25
2.1. Segmentacja demograficzna i psychograficzna 25
2.2. Pozycjonowanie jako próba zbadania siły i słabości kandydata lub partii 29
2.3. Wyborcy niezdecydowani jako element strategiczny 32
2.4. Moment podejmowania decyzji przez wyborców jako główny element kampanii wyborczej 35
2.5. Podatność wyborców niezdecydowanych na perswazję 37
2.6. „Uciekający” elektorat 42
Rozdział III. Wizerunek kandydata 48
3.1. Struktura wizerunku kandydata 48
3.2. Komunikacja niewerbalna wizerunku polityka 52
3.2.1. Znaczenie wyrazu twarzy 52
3.2.2. Znaczenie ubioru 55
3.2.3. Wzrost i znaczenie uścisku dłoni 57
3.3. Psychologiczne teorie postrzegania ludzi 59
3.4. Wizerunek polityka i poruszana przez niego polityka 61
3.5. Analiza wizerunku polityka. Metody badania 65
Rozdział IV. Styl i treści kampanii na przykładzie wyborów prezydenckich w Polsce w 1995 roku 73
4.1 Spotkania z wyborcami i występowanie kandydatów 73
4.2. Wpływ społeczny 80
4.3. Ulotki wyborcze. Oddziaływanie wizualne 85
4.4. Przesyłki bezpośrednie 87
Zakończenie 93
Bibliografia 95
Spis tabel 99
Spis rysunków 100