Wpływ instrumentów marketingowych na proces tworzenia pozytywnego wizerunku firmy Bosch i Siemens

Wstęp 3

Rozdział 1. Istota i instrumenty kształtujące pozytywny wizerunek przedsiębiorstw 4
1.1.Pojęcie wizerunku przedsiębiorstwa 4
1.2. Instrumenty związane z kształtowaniem wizerunku 8
1.3.Wykorzystanie instrumentów PR w kształtowaniu wizerunku 16

Rozdział 2. Wpływ instrumentów marketingowych, wykorzystywanych przez firmę BSH, na zachowania i decyzje konsumentów 25
2.1. Charakterystyka grup produkt owych i ich nabywców 25
2.1.1. Pozycjonowanie produktów a reguły postępowania konsumentów 31
2.1.2. Wartość marki Bosch i Siemens dla konsumenta 32
2.2. Cena jako jeden z elementów wpływających na decyzje zakupu 35
2.3 Elementy polityki dystrybucji i jej wpływ na postępowanie konsumentów 38
2.3.1. Preferencje i wymagania polskich konsumentów a wybór kanału dystrybucji 43
2.4. Promocja – droga dotarcia do klienta 46
2.4.1. Postawy konsumentów wobec reklamy 51
2.4.2. Postawy i zachowania rynkowe konsumentów a środki promocji sprzedaży 54

Rozdział 3. Zachowania nabywcze konsumentów artykułów gospodarstwa domowego marki Bosch i Siemens na rynku w Polsce 57
3.1.Cechy konsumentów i ich preferencje w zakresie sprzętu gospodarstwa domowego marki Bosch i Siemens 57
3.2.Konsumenckie kryteria jakości sprzętu AGD w decyzjach nabywczych konsumentów 61
3.3.Lojalność klientów a przywiązanie do marki produktów oferowanych na rynku AGD 63
3.4. Indeks satysfakcji klientów firmy BSH w stosunku do konkurentów-wyniki badań 67

Zakończenie 72
Bibliografia 73
Spis tabel 75
Spis rysunków 76