Windykacja kredytów bankowych na przykładzie kredytów mieszkaniowych banku PEKAO S.A.

Wstęp 2

Rozdział I. Kredyt bankowy w banku komercyjnym 4
1.1. Pojęcie i funkcje kredytu 4
1.2. Zasady udzielania kredytów 9
1.3. Rodzaje kredytu 13
1.4. Kredyt hipoteczny 19
1.5. Prawne zabezpieczenia kredytu 23
1.6. Monitoring i windykacja kredytów 31

Rozdział II. Restrukturyzacja i windykacja kredytów trudnych 38
2.1. Zasady i formy restrukturyzacji 38
2.2. Układ sądowy 42
2.3. Ugoda cywilna 43
2.4. Podstawy wszczęcia egzekucji 49
2.5. Postępowanie egzekucyjne 52
2.5.1. Protest 55
2.5.2. Notyfikacja 58

Rozdział III. Windykacja kredytów mieszkaniowych w Banku PEKAO SA 63
3.1. Charakterystyka działalności kredytowej PEKAO SA 63
3.2. Kredyty mieszkaniowe w PEKAO SA 67
3.3. Procedury postępowania windykacyjnego 71
3.3.1. Postępowanie egzekucyjne 71
3.3.2. Dochodzenie roszczeń z weksla 78
3.3.3. Postępowanie nakazowe 84
3.4. Koszty i wyniki postępowania windykacyjnego w PEKAO SA 86

Zakończenie 90

Bibliografia 92