Świadczenia przysługujące poszkodowanemu z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Wstęp 3
Rozdział I
Miejsce Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na rynku ubezpieczeniowym 5
1.1. Struktura organizacyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 6
1.2. Rola i zadania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 11
Rozdział II
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych 14
2.1.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z uwzględnieniem ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie 21
2.2.  Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z omówieniem upadłości zakładu ubezpieczeń 24
Rozdział III
Realizacja funkcji gwarancyjnych przez Ubezpieczeniowy Fundusz       Gwarancyjny 26
3.1. Zakres pokrywania szkód przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 26
3.2. Wysuwanie roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 27
3.3. Dochodzenie roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 28
3.3.1. Dochodzenie roszczeń w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 32
3.4. Przedawnienie roszczenia 35
3.5. Odszkodowania 37
Rozdział IV
Obowiązek ubezpieczenia, a Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 39
4.1. Postępowanie regresowe 39
4.2. Działalność o charakterze represyjnym 46
Rozdział V
Zasady gospodarki finansowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 52
5.1. Dochody Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 52
5.2. Wydatki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 55
Zakończenie 57
Bibliografia 59
Akty prawne 60