W poszukiwaniu polskiego modelu lobbingu

Wstęp 1
Rozdział 1. Lobbing – pochodzenie pojęcia i ewolucja jego znaczenia. 3
1.1. Definicje lobbingu. 3
1.2. Lobbing jako element życia politycznego. 5
1.3. Zadania lobbingu. 8
1.4. Strategie i techniki lobbingu. 11
Rozdział 2. Regulacje prawne lobbingu na świecie. 17
2.1. Amerykańskie wzory lobbingu. 17
2.2. Lobbing w Unii Europejskiej. 21
Rozdział 3. Etyka lobbingu. 28
3.1. Etyka parlamentarna w Senacie USA. 28
3.2. Regulacje środowiskowe w Europie. 30
3.3. Etyka w polskim parlamencie. 31
3.4. Nieformalne instytucje lobbingowe w Polsce na podstawie Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy 32
Rozdział 4. W poszukiwaniu polskiego modelu lobbingu. 37
Zakończenie 44
Bibliografia 45