Venture Capital

Wprowadzenie 2
Część 1. VENTURE CAPITAL – czyli co powinien wiedzieć polski przedsiębiorca? 7
Rozdział I. Rodzaje funduszy Venture Capital 7
1.1. Rodzaje funduszy 7
1.2. Generalny podział funduszy Venture Capital 9
1.3. Podział funduszy ze względu na formy prawne. 15
1.4. Podział funduszy ze względu na ich wielkość i wiek 18
1.5. Podział funduszy ze względu na politykę funduszu 21
Rozdział II. Inne formy i studia Venture Capital 27
2.1. Technika MBO 27
2.2. Technika MBI 30
2.3. Technika LBO 31
2.4. Technika LMBO 32
2.5 Inne techniki Venture Capital 33
Rozdział III. Cechy finansowania Venture Capital 35
3.1. Cechy finansowania venture capital: 35
3.2. Stadia rozwoju przedsiębiorstw finansowane przez venture capital 36
3.2. Przebieg procesu inwestowania venture capital 38
3.3. Etapy finansowania za pomocą venture capital 40
3.4. Etapy finansowania venture capital 43
Część 2. VENTURE CAPITAL w Polsce. 45
Wprowadzenie 45
Rozdział I. Udział banków w finansowaniu funduszy Venture Capital 49
1.1. Udział banków w finansowaniu innowacji 49
1.2. Przestanki wchodzenia banków na rynek venture capital 54
1.3. Fundusze venture capital z udziałem bankowym 56
1.4. Praktyczne aspekty zaangażowania banków na rynku venture capital 58
Rozdział II. Fundusze inwestujące w Polsce 61
2.1. Uwarunkowania sprzyjające inwestycjom prowadzonym przez fundusze w Polsce 61
2.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce jako bezpośrednio związane z Venture Capital. 63
2.3. Zewnętrzne źródła finansowania podmiotów gospodarczych 68
Rozdział III. Spółki korzystające z Venture Capital 73
3.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej jako przykłady spółek korzystających z Venture Capital 73
Ogółem 75
3.2 Konkretne przykłady firm korzystających z Venture Capital 85
Rozdział IV. Zarys Biznes Planu. 88
4.1 Ogólny obraz Biznes Planu 88
4.2 Streszczenie i opis firmy 90
4.3 Zarząd, personel, produkty i technologia. 91
4.4 Proces produkcyjny i technologia. 92
4.5 Rynek, konkurencja, marketing, finanse. 92
4.6 Konkurencja. 93
4.7 Sprzedaż i marketing. 93
4.8 Projekcje i dane finansowe. 94
4.9 Zapotrzebowanie finansowe. 95
Podsumowanie. 96
Bibliografia. 98