Uwarunkowanie działalności handlowej przedsiębiorstw branży budowlanej na przykładzie Castoramy

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA SEKTORA BUDOWLANEGO W POLSCE 4
1.1. Pojęcie i zasady wyodrębniania sektora 4
1.2. Sektor budowlany w Polsce 8
1.3. Charakterystyka usług budowlanych 13

ROZDZIAŁ II. ISTOTA MARKETINGOWYCH UWARUNKOWAŃ KSZTAŁTUJĄCYCH ATRAKCYJNOŚĆ OFERTY W SEKTORZE BUDOWLANYM 22
2.1. Analiza sektorowa 22
2.2. Marketing MIX 26
2.3. Pozostałe elementy marketingu a specyfika sektora budowlanego 35

ROZDZIAŁ III. ANALIZA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA CASTORAMA SP. Z O.O. 45
3.1. Misja, cele i polityka firmy 47
3.2. Usługi i asortyment 49
3.3. Marketing w firmie Castorama 51
3.4. Miejsce Castoramy na polskim rynku budowlanym 53
3.5. Ocena marketingowa działalności przedsiębiorstwa Castoramy 56

Zakończenie 58
Bibliografia 59
Spis tabel i rysunków 61