Ustrój powiatu

Wstęp 1
Rozdział 1. Teoria i modele samorządu terytorialnego 3
1.1. Pojęcie i organizacja samorządu terytorialnego 3
1.2. Jednostki samorządu terytorialnego 9
1.3. Zasada pomocniczności w samorządzie 18
Rozdział 2. Zadania powiatu. 27
2.1. Zadania własne. 27
2.2. Zadania inne. 28
Rozdział 3. Rada powiatu. 32
3.1. Skład i zasady powoływania. 32
3.2. Podstawowe kompetencje rady. 46
Rozdział 4. Zarząd powiatu. 48
4.1. Skład i sposoby powoływania. 48
4.2. Podstawowe kompetencje. 51
4.3. Pozycja przewodniczącego zarządu. 52
Rozdział 5. Starostwo i inne jednostki organizacyjne. 53
5.1. Starostwo. 53
5.2. Kierownicy powiatowych służb inspekcji i straży. 57
5.3. Inne powiatowe jednostki organizacyjne. 58
Zakończenie 93
Bibliografia 97